Privacy Policy

Политика за поверителност

 

Премиум пласт ЕООД, е администратор на лични данни по отношение на изпратените от Вас и обработвани от нас данни.

Какво е GDPR?

Общият регламент за защита на данните (GDPR) влиза в сила на 25 май 2018г. Регламентът има за цел да уеднакви и актуализира съществуващите регулации за защита на личните данни в целия Европейски съюз, като се цели промяна в начина, по който организациите боравят с тях. След 25 май 2018, всички граждани на ЕС ще имат пълен контрол над данните, които предоставят на различните организации. GDPR защитава правата за поверителност на данните на всеки човек, който е в ЕС, без значение дали информацията се обработва в рамките на Европейския съюз или извън него.


Защо събираме лични данни и какви са те?
Всякаква предоставена информация относно лични данни или събрана чрез операциите в сайта, ще бъде обработена от Премиум пласт ЕООД. При попълване на формата за изпращане на запитване, ние ще обработим информацията, включително лични данни, които сте ни предоставили, сред които данни като: Вашето име, фамилия, телефон, електронен адрес и допълнителната информация, която сте включили в онлайн формулярите. Вашите лични данни ще се обработват в съответствие с приложимото законодателство.  Можем да обработваме Ваши лични данни и на основание легитимен интерес, когато това е необходимо, за да упражним или защитим законните си права. 
Премиум пласт ЕООД гарантира сигурността и конфиденциалността на предоставените данни. Събраните данни, НЕ се предоставят на трети страни с цел реклама.

Данните и личната информация, предоставена от Потребителя, се използват от Премиум пласт ЕООД за управление на личните профили на потребителите и събиране на статистически данни.

Също така, Премиум пласт ЕООД използва тези данни и информация за подобрение на сайта, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на Премиум пласт ЕООД, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за Премиум пласт ЕООД.

Повечето от личните данни са предоставени от Вас, когато изпращате съобщения през формата за контакт.

Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице, или неин еквивалент; едно отъждествимо лице е лицето, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез един идентификационнен номер или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална.

Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

Данните, които Вие предоставяте, са: име, адрес, е-mail адрес и телефонен номер .

Ако използвате формата ни за контакт, Премиум пласт ЕООД ще запише вашето име, телефон, имейл и IP адрес. Това е необходимо за да можем да отговорим на вашето запитване и данните няма да бъдат използвани за маркетингови цели.

Също така, Премиум пласт ЕООД може да използва данни за браузъра, като cookies или други подобни данни, събрани чрез определени части на сайта за предотвратяване на измами и други цели.

Когато посетите сайта, той  може да постави cookies („бисквитки”) във вашия уеб браузър. Един модул cookies е ниско количество съхранена информация на компютъра, с цел да идентифицира браузърът по време на взаимодействие с уеб сайтове. Модулите cookies могат да бъдат използвани с цел съхраняване на елементи, като идентификатори или потребителски предпочитания. Един уеб сайт може да постави модул cookie за съхраняване в браузъра ако настройките на браузъра позволяват това. Един браузър може да позволи на определен уеб сайт да има достъп до модулите cookie, и да откаже такъв достъп на други сайтове.

Можете да конфигурирате браузъра за достъп на всички модули cookie или  за отхвърляне им. Браузърите се различават помежду си, поради това Ви препоръчваме да се обърнете към менюто „Помощ“ на вашия браузър, за да научите начина за промяната на настройките за cookie.

За повече информация относно бисквитките, моля прочетете раздела ”Политика за използване на cookies („бисквитки”)”


Колко дълго ще запазим данните ви?
Тук можете да намерите информация за срока на съхранение на различните видове данни. 
При съхранението на данни, прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

Когато влезете в сайта, ще създадем няколко „бисквитки“, за да запазим информацията за вход и опциите за показване на екрана. Ако имате профил и влезете в този сайт, ще зададем временна „бисквитка“, за да определим дали браузърът ви приема „бисквитки“. Тази „бисквитка“ не съдържа лични данни и се изтрива, когато затворите браузъра си. 
Бисквитките за вход са с продължителност една сесия, а „бисквитките“ за екрана са с продължителност една година. Ако изберете „Запомни ме“, вашето потребителско име ще остане в продължение на две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат премахнати. 
Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време.

Регистрационни данни, съхраняваме до прекратяване на регистрацията от Ваша страна или когато изрично ни информирате да ги изтрием.


Какви права имате върху данните си?
Ако имате профил на сайта ни, можете да поискате да получите файл с личните данни, които съхраняваме за вас, включително всички данни които сте ни предоставили. 
Можете да поискате да изтрием всички лични данни които съхраняваме за вас. Това не включва данни, които сме длъжни да пази за административни, правни или охранителни цели.


Как защитаваме вашите данни?
Премиум пласт ЕООД обработва вашите лични данни само в съответствие с посочените по-горе цели и срокове. Сайтът ни е с високо ниво на сигурност тъй като всички данни преминават през SSL* криптиране, има вграден модул за сигурност и е хостван на сървър с осигурена система за наблюдение на сигурността.
Важно е да знаете, че можете да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време, като се свържете с нас. Като лице, за което се отнасят данните, имате право на достъп до обработваните за Вас лични данни. Освен това можете да възразите срещу събирането и по-нататъшната обработка на Вашите лични данни, както и да поискате същите да бъдат коригирани или изтрити.
Профилите  имат допълнителни защити, като „хеширане“ на паролите – това е вид криптиране, чрез което дори администраторите не могат да видят и разберат вашата запазена в базата ни данни парола.

Какво е SSL (SSL сертификат)?
Когато даден сайт се зарежда през
 HTTPS, връзката със сървъра се криптира чрез ползването на SSL сертификат. По този начин данните, предавани между потребителя и сървъра, са в криптиран вид и са защитени от проследяване и разчитане от трети лица.